For henvisere

Behandlingen hos Vangseter er basert på moderne forskning og metoder som det er fagvitenskapelig bred enighet om effekten av, som kognitiv terapi, sykdomslære, bygging av mestringstillitt og motiverende samtale.

Etter en forsvarlig avgiftning starter en 6 ukers intens behandling. Programmet er fundert på kognitiv terapi. En del av terapien har karakter av opplæring, hvor man lærer om hvordan avhengighet nevrologisk utvikles i hjernen. Hvordan opplevelser man gjør i livet påvirker ens handlinger, og hvordan tanker påvirker selvfølelse og selvtillit. Likeledes hvordan søvn, kosthold og trening influerer psykisk og fysisk helse. Arbeidet med å gjenvinne styrken man har i seg selv, står også sentralt. Klienten lærer ulike mestringsstrategier for å gjennomføre endringene som bidrar til at pasienten øker sin selvfølelse, selvrespekt og integritet. Dette er fundamentet for livet etter oppholdet på klinikken. Underveis i behandlingsforløpet får også de pårørende nødvendig undervisning og terapi gjennom et eget familieprogram.

Klienter som har vært gjennom behandlingsprogrammet får tilbud om ukentlig gruppebasert terapi på klinikken. Her gis det også tilbud om etterbehandling i form av enkelttimer med terapeut, parsamtaler og terapi for pårørende. 

Vangseter er en privat klinikk uten ventetid. Svært mange bedrifter har helseforsikringer som dekker rusbehandling.

Vi har ingen venteliste for plass. Behandlingsprogrammet er individuelt tilpasset den enkelte pasient og kan inkludere avrusning, poliklinisk behandling, klinikkopphold, etterbehandling og ettervern. Les mer om behandlingen her.