For henvisere

Behandlingen hos Vangseter er basert på moderne forskning og metoder som det er fagvitenskapelig bred enighet om effekten av, som kognitiv terapi, sykdomslære, bygging av mestringstillitt og motiverende samtale.

Etter en eventuell avgiftning, starter pasienten på en 6 ukers intens behandling om det er privat- eller forsikringskunder. Dersom det er pasienter som henvises fra spesialisthelsetjenesten i et offentlig finansiert behandlingsforløp, kan behandlingen strekke seg helt opp mot et ½ år. Programmet er fundert på kognitiv terapi. En del av terapien har karakter av opplæring, hvor man lærer om hvordan avhengighet nevrologisk utvikles i hjernen. Hvordan opplevelser man gjør i livet påvirker ens handlinger, og hvordan tanker påvirker selvfølelse og selvtillit. Likeledes hvordan søvn, kosthold og trening influerer psykisk og fysisk helse. Arbeidet med å gjenvinne styrken man har i seg selv, står også sentralt. Klienten lærer ulike mestringsstrategier for å gjennomføre endringene som bidrar til at pasienten øker sin selvfølelse, selvrespekt og integritet. Dette er fundamentet for livet etter oppholdet på klinikken. Underveis i behandlingsforløpet får også de pårørende nødvendig undervisning og terapi gjennom et eget familieprogram.

Les mer om behandlingen her.