Ettervern

Ettervernsgruppe

Tilbud til tidligere deltakere i behandlingsprogram ved Vangseter.

Når behandlingsprogrammet er ferdig, begynner den livslange tilfriskningsfasen. De aller har godt av kontinuerlig vedlikehold av grunnpilarene avholdenheten er bygget på. Kilden til det finnes i ettervernsgruppen som avholdes ukentlig, vekselvis annenhver uke fysisk møte og onlinegruppe.

En stabil møteplass med gjensidig støtte
Gruppen er møteplass for gjensidig støtte, sosial tilhørighet og positivt fellesskap.
Deltakelse i gruppen kan gi styrke til å bevare ett rusfritt liv, øke selvinnsikt, mestring og livskvalitet. Det er stedet for å bli møtt med respekt, anerkjennelse og interesse hos andre som har erfaring med rusavhengighetens kompleksitet. Mange opplever at deltakelse er med å forebygge tilbakefall, inspirasjon til å øve inn nye måter å håndtere livet på, og å opprettholde evnen til å be om hjelp.

Gjennomføringen
Møtene ledes av en eller to terapeuter. Terapeutens rolle er så sørge for gruppens rammer, bistå med å forstå hva som skjer i gruppen og stimulere til positiv utnyttelse av samspillet.
Det er ingen fast agenda i møtene. Deltakerne inviteres til å dele, være mest mulig åpne og uttrykke seg ærlig om glede, erfaringer og om det som er vanskelig. Ikke minst om tanker og følelser knyttet til det friske livet. Ved å dele dannes tema i møtet. Ofte er tema knyttet til relasjoner til andre, små og store livsutfordringer og allmenne fenomener som forandringer, ensomhet, stress, glede, tillitt og aksept.

Møtet varer i 1,5 timer og har lav deltakeravgift.
Deltakelse forutsetter rusfrihet og pålegger taushetsplikt.

Påmelding til post@vangseter.no eller ring 62 55 05 60