Ettervern

Et tilbud til alle deltakere i behandlingsprogram ved Vangseter

Den personlige prosessen foregår etter endt avhengighetsbehandling. Dette er for mange en sårbar periode, hvor man skal ta med seg ny erfaring inn i hverdagen på egenhånd. I tiden etterpå har man derfor nytte av kontinuerlig vedlikehold av grunnpilarene behandlingen er bygget på. Det kan man få i våre ukentlige ettervernsgrupper. Gruppene avholdes ukentlig, vekselsvis annenhver uke med fysisk oppmøte og online.

 

En stabil møteplass med gjensidig støtte

Gruppen er en møteplass for gjensidig støtte, sosial tilhørighet og positivt fellesskap. Man vil kunne treffe andre med like utfordringer i hverdagen. Deltakelse i gruppen kan gi styrke til å bevare et rusfritt liv, øke selvinnsikt, mestring og livskvalitet. Det er stedet for å bli møtt med respekt, anerkjennelse og interesse hos andre som har erfaring med avhengighetens kompleksitet. Mange opplever at deltakelse er med å forebygge tilbakefall, inspirasjon til å øve inn nye måter å håndtere livet på, og å opprettholde evnen til å be om hjelp.

 

Gjennomføringen

Møtene ledes av en eller to terapeuter. Terapeutens rolle er å sørge for gruppens rammer, bistå med å forstå hva som skjer i gruppen, stimulere til positiv utnyttelse av samspillet og veilede i henhold til den kognitive terapien.

Det er ingen fast agenda i møtene. Deltakerne inviteres til å dele, være mest mulig åpne og uttrykke seg om glede, utfordringer og erfaringer. Og ikke minst om tanker og følelser knyttet til det friske livet. Ved å dele vil det dannes et tema i møtet. Ofte er tema knyttet til relasjon til andre, små og store livsutfordringer og allmenne fenomener som forandringer, ensomhet, stress, glede, tillit og ikke minst aksept.

Møtet varer i 1,5 time og har deltakeravgift. Betaling gjøres via Vipps. Påmelding via booking.

Deltakelse forutsetter rusfrihet og pålegger taushetsplikt.

Påmelding til post@vangseter.no eller ring 62 55 05 60