Formidling av døgnbehandling

Har du eller noen du kjenner behov for døgnbehandling?

Grunnet nedleggelsen av ordningen fritt behandlingsvalg, har Vangseter valgt å omstrukturere behandlingstilbudet, hvor vi fortsetter driften som poliklinikk i stedet for døgnbehandling. Vangseter satser nå på å kunne utvide det polikliniske tilbudet ytterligere. Vi kan derimot bistå deg ved å formidle til døgnbehandling, dersom det er behov. I tillegg til formidling, gir vi råd og veiledning både til deg som ønsker deg inn i behandling samt til deg som er pårørende. For mange kan veien inn i behandling være vanskelig, og vil finne trygghet i «ei hånd å holde i» på veien. Vårt mål er å hjelpe deg på best mulig måte, i møte med en situasjon du kanskje finner vanskelig.