Informasjon om Korona virus

Vi står i en krevende tid – slik er det nå hos oss på Vangseter:
Klientene som er i behandling forblir i behandling hos oss på
Vangseter, og blir fulgt nøye opp.

Det er ikke påvist smitte blant inneliggende klienter eller
ansatte på Vangseter foreløpig.

Les mer »

Godkjent av HELFO for
fritt behandlingsvalg

Vangseter er godkjent av HELFO som
leverandør av tverrfaglig spesialiserte
tjenester (TSB) for alkohol – og
legemiddelavhengighet. Har du fått
rett til nødvendig helsehjelp har du
også rett til å velge Vangseter som
ditt behandlingssted. Tjenesten er
fullfinansiert av HELFO og innebærer
ingen egenandel. Se Helsenorge.no
for fremgangsmåte eller ta kontakt
med oss for informasjon
og veiledning.

Les mer »

Michael Andreassen tok livet tilbake

Helt fra barndommen kjente Michael Andreassen på en indre uro. Som voksen drakk han for å dempe den. Det virket på et vis – helt til kroppen til slutt fikk nok og programlederen for Michael Direkte kollapset under sending. Les hele intervjuet om hvordan Michael tok livet tilbake

Les mer »

Velkommen til Vangseter

Vangseter er en privat klinikk vanligvis uten ventetid på behandling for alkohol- og medikamentavhengighet. På Vangseter jobber vi kunnskapsbasert og fremmer aktiv brukermedvirkning. Våre ansatte er utdannet helsepersonell og terapeuter med kognitiv terapi-utdanning.

Les mer »