Norges ledende på avhengighetsbehandling

Vangseter Booking

Ta livet tilbake

62 55 05 60

Raskt tilgjengelig behandling for avhengighet og andre utfordringer.

Ta livet tilbake

Alle kan i perioder ha en opplevelse av at man mister taket på eget liv. Hos Vangseter jobber vi for å fremme mestring i møte med de utfordringer man har. For å oppleve mestring trenger man kunnskap om det destruktive, hvilke mekanismer som fører til opprettholdelse av det destruktive, gode mentale strategier samt veiledning og støtte på veien mot å ta livet tilbake.

Individual - og gruppeterapi

Poliklinisk behandling

Våre dyktige terapeuter tilbyr polikliniske behandlingstimer

Avhengighet

Ettervernsgruppe

For alle som har vært i behandlingsprogram hos oss

Familie -og pårørende

Veiledning

For pårørende og familie til personer med avhengighetslidelser

Kurs og foredrag

Kurs og foredrag

Kurs og foredragspakker for bedrifter og andre samarbeidspartnere

Behandling som raskt gir håp

Mange synes at kognitiv terapi er en konkret og jordnær måte å jobbe med avhengighet på. Det er en lett arbeidsform å lære, hvor effektene gjerne kommer raskt. Den retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Ett viktig mål i kognitiv terapi er at du skal bli din egen terapeut

Vi utdanner deg til å

  • mestre egne utfordringer i praksis

  • se sammenhenger og endringspotensial

  • øve og vedlikeholde egen endring

Usikker på om du drikker for mye?

Book en uforpliktende samtale om dine alkoholvaner med en av våre terapeuter. Book tid med sms til 62 55 05 60

Se hva tidligere deltaker og politiker Tore Settenøy har sagt om oss!

Ofte stilte spørsmål

Det er godt mulig å ta tak i egen drikking, og vise at man kan ha lengre perioder der man ikke inntar alkohol i det hele tatt. Når pårørende oppdager at noen de er glade i drikker, er det vanlig at den som blir oppdaget lover avhold. De er gjerne fast bestemt på at dette er noe de kan slutte med når som helst. Når man har drukket alkohol hver dag over en lengre tid, blir det gjerne flere enheter per dag slik at det til sammen blir store mengder alkohol. Trangen og følelsen at man må drikke kan være sterkere enn ønsket om å slutte. Man ønsker å slutte, men kroppen sier så tydelig ifra om at den trenger alkohol slik at fristelsen til å drikke bare litt blir for stor. Det å utvikle avhengighet til alkohol er sterkt skambelagt, og mange vil forsøke å skjule sitt forbruk også etter at de har blitt oppdaget. Derfor kan det ofte være godt å få hjelp til å slutte å drikke, slik at man kan ha en helhetlig tilnærming til både det å slutte med også for tiden i etterkant.

Vårt behandlingstilbud er poliklinisk, og behandlingsmetoden er basert på kognitiv terapi. Vi underviser deg i direkte og medvirkende årsaker til blant annet rusavhengighet og psykiske lidelser, samtidig som vi er opptatt av blant annet livsstilsendring og fysisk aktivitet. Vi hjelper deg med å ta livet på alvor. Les gjerne mer på vår nettside under «om behandling».

Alkoholavhengighet fører til hyppig inntak av alkohol, enten i perioder eller sammenhengende. Mange opplever at alkoholen er med på å styre hverdagen, og på den måten ofte hindrer dem i å delta i hverdagslige aktiviteter eller å leve som før. Alkohol er også sterkt knyttet til skam, og mange jobber hardt for å skjule sin avhengighet. Behandling på egenhånd kan være utfordrende, og symptomer på alkoholabstinens varierer fra person til person. Milde abstinenser kan være kvalme, nedstemthet, litt angst, uro og søvnproblemer. Moderate abstinenser inkluderer kvalme, brekninger, skjelving, svette, hodepine, økt blodtrykk og lett forhøyet puls. Alvorlige abstinenser er blant annet sterk uro, sterk skjelving, feber, høy puls, forbigående illusjoner/ hallusinasjoner og kvalme og oppkast. Alkohol og avhengighet påvirker også psykisk helse, og kan påvirke eller forverre angst og depresjon.

Mer enn hver tiende nordmann har et alkoholproblem. Det er en utbredt oppfatning at alkoholavhengighet handler om hvor mye man drikker, men det er delvis en myte. Det er hyppigheten i drikkingen som er avgjørende. Dersom en drikker hver, eller nesten hver dag, er det grunn til å tro at det er en alkoholavhengighet uansett om drikkingen skjer sammenhengende eller kun i perioder. Andre varsellamper man skal være bevisst på er dersom man har større toleranse enn de fleste, eller mister kontroll over inntaket. Alkoholen tar sakte men sikkert over styringen i hverdagen, helgene, over kropp og sinn. Behandling av alkoholavhengighet på Vangseter innebærer en helhetlig tilnærming til mennesket, både fysisk og psykisk.

Det er ikke slik at dersom du har vært gjennom behandling én gang så er du garantert å aldri drikke alkohol igjen. Forskning viser at mange som har vært gjennom et behandlingsløp for alkoholavhengighet har en periode der de kan begynne å drikke igjen. Vår erfaring er at det går lenger og lenger tid mellom hver gang man «sprekker». Vi ved Vangseter vil understreke at det aldri er for sent å starte et behandlingsløp. Når man får behandling flere ganger kan motivasjonen være en helt annen den andre eller tredje gangen, og mange lykkes med å bli helt kvitt sin alkoholavhengighet på et senere forsøk. Ofte er også eksterne faktorer, slik som nettverk, familie og livssituasjon, med på å avgjøre om man klarer å holde seg rusfri.

Vi ønsker veldig gjerne å høre fra deg, enten du er pårørende eller selv sliter med avhengighet. Vangseter er en privat poliklinikk for behandling av blant annet alkohol- og medikamentavhengighet, noe som også innebærer at det er kort eller ingen ventetid for en samtale med oss. Vi opplever også at stadig flere bedrifter har avtaler for sine ansatte som gir et mulighetsrom for rask behandling. Ring oss gjerne på telefon 62 55 05 60 eller send en e-post til post@vangseter_new.no

Avhengighet er et skambelagt tema i vårt samfunn. Ofte er det snakk om lang tids overbruk av alkohol eller medikamenter, hvor den som har en avhengighet jobber hardt for å skjule misbruket. Mye alkohol over lang tid påvirker kroppen både fysisk og psykisk, noe som gjør at det blir vanskelig å opprettholde fasaden i lengden. Det er viktig at de som trenger behandling innser og godtar at de har en avhengighet, dersom det skal mottas behandling. Vår erfaring er at det å oppsøke lege, der man kan motta legens råd og veiledning, ofte er en avgjørende faktor for å starte et behandlingsløp. Dette kan gi tryggheten og tilliten som trengs for å starte behandling hos oss. Motivasjon er avgjørende for en vellykket behandling av avhengighet og det å bli presset inn i et behandlingsløp uten at en selv er klar resulterer sjelden i gode resultater på sikt. Du kan også ta kontakt med oss direkte for en uforpliktende samtale. Vi tilbyr også veiledning og kurs til familie og pårørende med fokus på hvordan du kan starte samtalen med en som har behov for avhengighetsbehandling.

Alkohol er for mange forbundet med psykiske lidelser, slik som angst og depresjon. Vi på Vangseter har lang erfaring og har god kjennskap til hva alkoholisme innebærer og hvilke utfordringer som kan oppstå når man skal slutte å drikke. Hos oss har vi en helhetlig tilnærming til mennesket, og jobber ut fra et aktivt brukerperspektiv, slik at du i samarbeid med oss har vært med på å kartlegge hva som har ført til avhengigheten. Dette gjelder både alkohol- og medikamentavhengighet. Flere av de du vil møte på Vangseter har selv vært i en livssituasjon der de har slitt med blant annet alkoholisme – behandling har vært nøkkelen til å få tilbake hverdagen.

Hos Vangseter kan vi tilby kurs, råd og veiledningssamtaler til familie og pårørende. Medavhengighet er et faglig begrep som handler om hvordan pårørende av den med avhengighet ofte strekker seg så langt i omsorgen og bekymringene at det blir selvdestruktivt. Slett ikke alle pårørende vil utvikle medavhengighet, men de fleste vil på ett tidspunkt kjenne på sterke bekymringer, angst og uro. Selv etter at en som lider av avhengighet kommer ut av denne, kan pårørende forbli medavhengig. Vi som jobber ved Vangseter lærer pårørende hva medavhengighet er, hvordan man kjenner igjen symptomer på dette og ikke minst hvordan slippe tak i og komme seg ut av det.

Vi ønsker veldig gjerne å høre fra deg, enten du er pårørende eller selv sliter med avhengighet. Vangseter er et privat behandlingssenter for alkohol- og medikamentavhengighet, noe som også innebærer at det er kort eller ingen ventetid for en samtale med oss. Vi opplever også at stadig flere bedrifter har avtaler for sine ansatte som gir et mulighetsrom for rask behandling. Ring oss gjerne på telefon 62 55 05 60 eller send en e-post til post@vangseter_new.no.

til toppen