Informasjon om Korona virus

 

Vi står i en krevende tid – slik er det nå hos oss på Vangseter:
Klientene som er i behandling forblir i behandling hos oss på Vangseter, og blir fulgt nøye opp.

Det er ikke påvist smitte blant inneliggende klienter eller ansatte på Vangseter foreløpig. 

Vi planlegges fortsatt inntak av nye klienter, men det må påregnes noe ventetid for å komme inn i behandling, og karantene ved ankomst. 

Ved inntak av nye klienter, er vi særdeles nøye med å være trygge på at de ikke er smittet eller er smittebærere, derfor tar inntaksrutinene våre nå noe lenger tid. 

Vi kan på ingen måte risikere smitte blant inneliggende klienter og personalet på Vangseter.

Dette er informasjon som gjelder fra i dag, men det er utfordrende om dagen, da det hele tiden tilflyter ny informasjon, og landskapet forandres. Vi er takknemlig for tett kontakt med  kommuneoverlegen på Jevnaker. Vi får informativ og løsningsorienterte gode råd og får godkjent at de tiltakene vi vurderer og eller gjennomfører er i tråd med anbefalingene som gis fra helsemyndighetene.

Her er noen av tiltakene vi har satt i verk:

Vi er stolte over vårt personale som strekker seg langt for å ivareta våre klienter  på beste mulige måte og våre ledere som sammen med teamet på Vangseter gjør kloke valg. Våre klienter sørger for å opprettholde god stemning på Vangseter og viser god dugnadsånd i å følge våre tiltak. Vi jobber alle sammen for det viktige oppdraget vi har for å tilby et faglig og godt behandlingsoplegg.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss på 62550560.

Michael Andreassen tok livet tilbake

Michael Andreassen fra P4 tok livet tilbake på Vangseter

Helt fra barndommen kjente Michael Andreassen på en indre uro. Som voksen drakk han for å dempe den. Det virket på et vis – helt til kroppen til slutt fikk nok og programlederen for Michael Direkte kollapset under sending. Les hele intervjuet om hvordan Michael tok livet tilbake her

Velkommen til Vangseter

Vangseter er en privat klinikk vanligvis uten ventetid på behandling for alkohol- og medikamentavhengighet. På Vangseter jobber vi kunnskapsbasert og fremmer aktiv brukermedvirkning. Våre ansatte er utdannet helsepersonell og terapeuter med kognitiv terapi-utdanning. I tillegg består teamet vårt av ambassadører som selv har slitt med avhengighet, og som er til uvurderlig støtte for den som nå trenger hjelp. Vi har fokus på å kun benytte behandlingsmetodikk for alkohol- og medikamentavhengighet, som er kunnskapsbasert og dermed anbefalt av helsemyndighetene.

Våre klienter er ikke en ensartet gruppe. De er unge og gamle, kvinner og menn og de kommer fra alle samfunnslag. Men felles er gjerne en tilværelse som kan se flott og fin ut på overflaten, men som dekker over en indre uro. Det kan dreie seg om å leve under et sterkt press om å prestere, eller å leve med angst, depresjoner, posttraumatisk stress eller andre psykiske lidelser. Våre klienter har ofte høy funksjon, men bruker likevel alkohol eller andre rusmidler, for å kompensere for det de opplever som vanskelig i livet sitt.

Det snakkes ikke om skammen, utfordringene og angsten ved å være alkoholavhengig/alkoholiker. Omgivelsene tør ofte heller ikke å konfrontere deg med problemet, og man begynner etter hvert å tenke mye om sin avhengighet.

På Vangseter jobber vi ikke bare med å fjerne symptomene, men vi kartlegger og behandler de bakenforliggende årsakene til avhengigheten. Vi har også et familieprogram hvor pårørende og de nærmeste kan komme og lære om avhengighet, og hva klienten har lært under behandlingsoppholdet. Dette sikrer at man forstår hverandre når hverdagen kommer etter livet på Vangseter.

Vår familieveileder Lise forteller om familieprogrammet på Vangseter