Om behandling

Behandlingen hos Vangseter er kunnskaps basert og vi bruker metoder som er anbefalt i nasjonale faglige retningslinjer.

Vi jobber kunnskapsbasert og fremmer aktiv brukermedvirkning.

På Vangseter jobber vi med å få frem egen mestring i møtet med avhengigheten. Selv om avhengighet er et alvorlig problem, er vi alle i besittelse av det som skal til for å komme ut av avhengigheten. Men for å klare utfordringene trenger vi å ha kunnskap om avhengigheten vår og mekanismene som fører til den, lære å beherske gode mentale strategier, og få hjelp og støtte på veien mot å bli frisk. 

Vi har fokus på å kun benytte behandlingsmetodikk som er kunnskapsbasert og dermed anbefalt av helsemyndighetene.

På Vangseter har vi også et meget godt familieprogram som en fast del av oppholdet.