Familie og pårørende

Er du mor eller bror, søster eller far? Sønn eller datter? Eller en nær venn eller kollega til en som ruser seg? Da har du kanskje kjent på både fortvilelse, sinne og maktesløshet.

Som pårørende til en som ruser seg er det lett å bli den som tar på seg ansvar for å kontrollere, dekke over, føle skam og kanskje også skyld.

Medavhengighet er et faglig begrep som handler om hvordan pårørende av den med avhengighet ofte strekker seg så langt i omsorgen og bekymringene at det blir selvdestruktivt.

Slett ikke alle pårørende vil utvikle medavhengighet, men de fleste vil på ett tidspunkt kjenne på sterke bekymringer, angst og uro. Selv etter at en som lider av avhengighet kommer ut av denne, kan pårørende forbli medavhengig.

Vi som jobber ved Vangseter lærer pårørende hva medavhengighet er, hvordan man kjenner igjen symptomer på dette, og ikke minst hvordan slippe tak i og komme seg ut av det.