Familie og pårørende

Er du bekymret for noen med en avhengighet?

Hos Vangseter har vi forståelse for hva det vil si å være bekymret for en som har det vondt, og hvor vanskelig det kan være å se at de vi bryr oss om ikke ønsker, eller klarer, å ta imot nødvendig hjelp. Når man bruker rusmidler, kan atferden endre seg. Det påvirker også deg som pårørende, og du kan få en opplevelse av å føle deg maktesløs i forhold til noen andres problem.

Rettigheter som pårørende

Som pårørende har du alltid rett til generell veiledning og informasjon. Og selv om våre terapeuter i utgangspunktet er underlagt taushetsplikt, har du rett til å bli lyttet til. Dine ytterligere rettigheter avhenger av din relasjon til den rusavhengige klienten. Det er som hovedregel klienten selv som har rett til å velge i hvilken grad du som pårørende skal få innsyn i behandlingen. Klienten kan selv bestemme hvem som skal stå oppført som nærmeste pårørende, og hvem som får ta del i behandlingsplan.

Hjelp til deg som pårørende

Vangseter har lang erfaring med å hjelpe de som står nærmest. Vår erfaring er at man som pårørende selv kan utvikle en egen lidelse, vi kaller det for medavhengighet. Det betyr at du som pårørende blir avhengig av at den som sliter skal ha det bra. Når noen du er glad i har det vondt og endrer seg, så skjer det også noe med deg, og du kan oppleve at du til enhver tid er i beredskap.

Både underveis og i etterkant av behandlingen av den avhengige, vil du som pårørende ha behov for innsikt i avhengigheten som behandles. Vår erfaring tilsier at du kan ha behov for råd og veiledning for å bygge opp igjen tillit til den avhengige. I tillegg kan du hatt erfaringer som trenger bearbeidelse sammen med en terapeut, og hjelp til å endre atferdsmønster som har utviklet seg på grunn av avhengighetens natur. Avhengighet er et destruktivt element for flere enn bare den avhengige, og resultatet av dette er ofte «elefanter i rommet». Det vil si ting vi alle tenker på, men ikke tørr å sette ord på i frykt for å såre eller for å gjøre situasjonen verre. Sammen med en terapeut kan det skapes det et trygt «rom» hvor barn, søsken, foresatte, bestevenner, arbeidsgiver, kollega og andre kan snakke sammen med profesjonelle hjelpere.

Vangseter har mer enn 30 års erfaring med eget program for pårørende, og vi har i denne tiden erfart at også de pårørende ha behov for hjelp til å ta livet tilbake.