Informasjon om Korona virus

Vi står i en krevende tid – slik er det nå hos oss på Vangseter:
Klientene som er i behandling forblir i behandling hos oss på Vangseter, og blir fulgt nøye opp.

Det er ikke påvist smitte blant inneliggende klienter eller ansatte på Vangseter foreløpig. 

Vi planlegges fortsatt inntak av nye klienter, men det må påregnes noe ventetid for å komme inn i behandling, og karantene ved ankomst. 

Ved inntak av nye klienter, er vi særdeles nøye med å være trygge på at de ikke er smittet eller er smittebærere, derfor tar inntaksrutinene våre nå noe lenger tid. 

Vi kan på ingen måte risikere smitte blant inneliggende klienter og personalet på Vangseter.

Dette er informasjon som gjelder fra i dag, men det er utfordrende om dagen, da det hele tiden tilflyter ny informasjon, og landskapet forandres. Vi er takknemlig for tett kontakt med  kommuneoverlegen på Jevnaker. Vi får informativ og løsningsorienterte gode råd og får godkjent at de tiltakene vi vurderer og eller gjennomfører er i tråd med anbefalingene som gis fra helsemyndighetene.

Her er noen av tiltakene vi har satt i verk:

Vi er stolte over vårt personale som strekker seg langt for å ivareta våre klienter  på beste mulige måte og våre ledere som sammen med teamet på Vangseter gjør kloke valg. Våre klienter sørger for å opprettholde god stemning på Vangseter og viser god dugnadsånd i å følge våre tiltak. Vi jobber alle sammen for det viktige oppdraget vi har for å tilby et faglig og godt behandlingsoplegg.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss på 62550560.