KURS OG FOREDRAG

Ønsker du faglig påfyll på arbeidsplassen?

Vangseter tilbyr nå personlig tilrettelagt undervisning til deg og din arbeidsplass. Vi tilbyr kurs –og foredragspakker både fysisk og online innen temaer som ledelse, mindfulness, angst, depresjon, søvn, stress, økonomi, foreldreveiledning eller kommunikasjon. I tillegg kan vi også tilpasse kurs om ulike avhengighetslidelser eller rusavhengighet innen temaer som rus og avhengighet, rus og psykiske lidelser, rus i relasjoner, kognitive mestringsstrategier, empowerment, selvfølelse og søvn.

Dersom du ønsker mer informasjon eller en uforpliktende samtale rundt våre tilbud, ta gjerne kontakt på tlf. 62 55 05 60 eller post@vangseter.no. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre terapeuter.

Sigri Smidesang som foredragsholder for Akademiet for personlig trening (AFPT) kickoff weekend 2023:

Avhengighet – mer enn bare alkohol og piller.

Et foredrag som handler om å gi innsikt i hva avhengighet er og hva avhengighet ikke er. Hvordan vi holder på med dårlige vaner, samt forskjellen på avhengighet og de dårlige vanene vi tilegner oss. Foredraget tar også for seg andre former for avhengighet, herunder til trening, skjerm, mat, arbeid eller annet. Foredragsholder gir innsikt i hva som opprettholder et system som vi vet har negativ virkning for meg selv og andre, og hva skjer med oss når vi fortsetter å gjøre det som opprettholder. Men samtidig hvordan skal de som er personlige trenere skal forholde seg til klienter de mistenker at har utviklet avhengighet.

«Sigri gav deltagerne på AFPT Weekend 2023 en virkelig øyeåpner knyttet til temaet avhengighet. Tilhørerne satt igjen med både egne refleksjoner og tanker som de tar med seg videre i livet, ikke bare knyttet til tematikken trening, men også knyttet til det generelle rundt mekanismene rundt avhengighet og påvirkning på livet»
Espen Arntzen, daglig leder AFPT.