Behandling

Vangseter tilbyr en behandling basert på moderne forskning og metoder som det er fagvitenskapelig bred enighet om effekten av.

Vi jobber kunnskapsbasert og fremmer aktiv brukermedvirkning.

Tidligere behandlingsmetoder har hatt som forutsetning at man må tro på en større makt enn en selv for å bli frisk, og at enkeltindividet ellers står maktesløs overfor avhengigheten sin.

På Vangseter vet vi at ingen av oss er maktesløse. Selv om avhengighet er et alvorlig problem, er vi alle i besittelse av det som skal til for å komme ut av avhengigheten. Men for å klare utfordringene trenger vi å ha kunnskap om avhengigheten vår og mekanismene som fører til den, lære å beherske gode mentale strategier, og få hjelp og støtte på veien mot å bli frisk. 

Vi har fokus på å kun benytte behandlingsmetodikk som er kunnskapsbasert og dermed anbefalt av helsemyndighetene.

På Vangseter har vi også et meget godt familieprogram som en fast del av oppholdet.