Velkommen til Vangseter

 

https://vimeo.com/325299258

Vangseter er en privat klinikk for behandling for alkohol- og medikamentavhengighet. På Vangseter jobber vi kunnskapsbasert og fremmer aktiv brukermedvirkning. Våre ansatte er utdannet helsepersonell og terapeuter med kognitiv terapi-utdanning. I tillegg består teamet vårt av ambassadører som selv har slitt med avhengighet, og som er til uvurderlig støtte for den som nå trenger hjelp. Vi har fokus på å kun benytte behandlingsmetodikk for alkohol- og medikamentavhengighet, som er kunnskapsbasert og dermed anbefalt av helsemyndighetene.

Våre klienter er ikke en ensartet gruppe. De er unge og gamle, kvinner og menn og de kommer fra alle samfunnslag. Men felles er gjerne en tilværelse som kan se flott og fin ut på overflaten, men som dekker over en indre uro. Det kan dreie seg om å leve under et sterkt press om å prestere, eller å leve med angst, depresjoner, posttraumatisk stress eller andre psykiske lidelser. Våre klienter har ofte høy funksjon, men bruker likevel alkohol eller andre rusmidler, for å kompensere for det de opplever som vanskelig i livet sitt.

https://vimeo.com/325378368/4c6b74a45d

Det snakkes ikke om skammen, utfordringene og angsten ved å være alkoholavhengig/alkoholiker. Omgivelsene tør ofte heller ikke å konfrontere deg med problemet, og man begynner etter hvert å tenke mye om sin avhengighet.

På Vangseter jobber vi ikke bare med å fjerne symptomene, men vi kartlegger og behandler de bakenforliggende årsakene til avhengigheten. Vi har også et familieprogram hvor pårørende og de nærmeste kan komme og lære om avhengighet, og hva klienten har lært under behandlingsoppholdet. Dette sikrer at man forstår hverandre når hverdagen kommer etter livet på Vangseter.