Ansattes kompetanse

Klinikken har per nå 14 hele stillinger fordelt på 16 tilsatte med grunnutdanninger innen sykepleie, vernepleie, sosionom, medisin med relevant videreutdanning innen psykiatri, psykisk helse, rus, kognitiv atferdsterapi og coaching.