Sykdomslære

Sykdomslære er et viktig element i programmet til Vangseter. Med økt kunnskap om hva lidelsen handler om og hva den kan føre til, så vil klienten forstå sin situasjon bedre og stå sterkere rustet til å møte utfordringer etter endt behandling.