Brukermedvirkning

Vår fremgangsmåte er klientsentrert, med en tanke om at klienten selv vet best. Det vil si at Vangseter tar utgangspunkt i klientens syn på seg selv og sin situasjon, og lar dette være styrende for utformingen av behandlingen. Arbeidsformen mellom terapeut og klient er preget av støtte og respekt. Terapeuten er en hjelper som gir klienten råd og de verktøyene som er nødvendige for å kunne se løsningene og veien ut av en fastlåst situasjon.