HELFO

Vangseter kan velges på fritt behandlingsvalg

Vangseter er en av de private virksomhetene som er godkjent for fritt behandlingsvalg for døgnbehandling av alkoholavhengighet og avhengighet til vanedannende legemidler. Behandlingskostnadene dekkes av Helfo.

For å kunne få behandling for ditt rus- og avhengighetsproblem hos oss gjennom fritt behandlingsvalg trenger du en henvisning.

Henvisning og vurdering

Henvisningen kan du få fra lege, psykolog, sosialtjenesten eller annet helsepersonell som har rett til å henvise til Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Henvisningen skal vurderes i spesialisthelsetjenesten og vurdert i løpet av maksimalt 10 virkedager fra den er mottatt første gang i spesialisthelsetjenesten.

Oppstart i behandling

Får du innvilget rett til helsehjelp kan du ta kontakt med oss for videre planlegging og gjennomføring av behandlingen. Vi har kort ventetid. Se rapportert ventetid på oppstart behandling på Helsenorge.no Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Pakkeforløp

Behandling på Vangseter kan være en del av ditt pakkeforløp. Har du allerede igangsatt behandling i spesialisthelsetjenesten kan vi likevel være en av de aktørene du skal vurdere som aktuelle på fritt behandlingsvalg innenfor ditt pakkeforløp.

Pakkeforløp Helsedirektoratet video