Hvem kontakter oss?

I tillegg til at klienten selv ønsker hjelp, er det som oftest de pårørende som først tar kontakt med Vangseter. I forkant av henvendelsen har de gjerne forsøkt alt de kan for endre et mønster hos den andre. Dette er en kamp som fører med seg en rekke negative følelser som sinne, sorg og selvbebreidelse. Vangseter har derfor et eget pårørendeprogram som en del av behandlingsopplegget. Her får de pårørende innsikt ikke bare i klientens situasjon, men også en større forståelse av sin egen situasjon som pårørende. Vangseter får også mange henvendelser fra bedrifter og bedriftshelsetjenester. Mange arbeidsgivere ønsker å støtte sine ansatte i en slik prosess, men er usikre på hvordan. Vi kan bistå med veiledning, dialogmøter, rusmiddeltesting, eller andre støttefunksjoner det måtte være behov for under oppholdet.