Hos oss kommer de på behandlingsopphold!

På Vangseter varer normalt klinikkoppholdet i 6 uker. Under oppholdet får klienten oppfølging fra helsepersonell når det gjelder medisinsk nedtrapping og avgifting. Deretter deltar klienten i gruppeterapi 5 timer pr dag, og får tilbud om 1 time individualterapi pr uke. Temaene for gruppeterapien er: rus og avhengighet, utvikling av psykisk lidelse og rusavhengighet, rus i relasjoner, kognitive mestringsstrategier, lidelsesspesifikk kognitiv terapi ved rusavhengighet, og empowerment. Behandlingstilnærmingen på Vangseter preges av Motiverende Intervju og kognitiv terapi.

Vi anbefaler at det gjennomføres et familieprogram når klienten har vært hos oss i ca 4 uker. Familien eller andre i nær relasjon til klienten, bor da på Vangseter i to-tre dager. Terapi, kost og losji er inkludert i prisen for primæroppholdet.