Henvisning

Pasienter med innvilget pasientrettigheter skal som hovedregel henvises til behandling i det offentlige eller til behandlingssted med offentlig avtale. Erfaringsmessig vil man måtte påregne ventetid for slik plass. Vi anbefaler at det blir avklart om pasienten har finansiell mulighet til å finansiere oppholdet før Vangseter vurderes som rett behandlingssted. Vi ser at stadig flere bedrifter har en helseforsikring som kan dekke behandling hos oss.