Undervisning i avhengighetslære

For å skape mer aksept og forståelse om hvilke mekanismer og krefter som spiller inn for å utvikle og vedlikeholde en avhengighet, tilbyr Vangseter undervisning i avhengighet – forstått som et kronisk avhengighetssyndrom. Med dette tilbudet blir det lettere å oppdage kronisk avhengighet, skjønne den avhengiges lidelse og forstå hvordan det må jobbes for å motvirke kreftene som er i virke.