Ruspolitikk på arbeidsplassen

Vangseter tilbyr også veiledende tjenester i etablering av en ruspolitikk på arbeidsplassen. Dette skaper kjøreregler både for bedriften og de ansatte om hva som er akseptabel atferd i sammenhenger hvor alkohol er involvert, og hva som kan skape holdninger og forebygge uønskede situasjoner. Tydelige regler og bevissthet om bedriftens alkoholpolitikk, skaper en kultur som også gjør det lettere å ta opp problemer i forhold til alkoholvaner.