Kurs i håndtering av ansatte med en avhengighet

Vangseter tilbyr kurs i håndtering av ansatte med en rus- eller alkoholavhengighet. En som er avhengig vil så langt det lar seg gjøre benekte for seg selv og andre, at han eller hun har et problem. Det gjør det vanskelig å snakke med den ansatte om situasjonen uten å vite hvordan man skal ta det opp. Vangseter har over 30-års erfaring i behandling av avhengighet og god kunnskap om hva som skal til for at en avhengig vil akseptere sin situasjon. Å unngå konflikt er ikke bare hensiktsmessig for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men nødvendig for at den ansatte skal kunne ta imot hjelpen for å bli frisk.