AKAN-avtale med Vangseter.

En AKAN-avtale betyr at en ansatt ikke blir oppsagt så lenge han eller hun holder seg til en avtalt plan for å bli frisk og kunne fungere i arbeidslivet. Gjennom Vangseter vil en del av avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker være et gjennomført klinikkopphold hos oss på 6 uker.  Vangseter har god erfaring i å samarbeide med arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste og arbeidstaker om å formulere avtaler som skaper grobunn for gjensidig suksess. Avtalen kan formuleres også etter at den avhengige er i gang med behandling på klinikken.