Rusabstinenser – individuelt og krevende

4 November 2021

Enhver person som har vært avhengig av et rusmiddel over en periode vil merke at det å kutte ut rusmiddelet fullstendig vil gi abstinenssymptomer. Dette er reelle, av og til voldsomme, reaksjoner som oppleves veldig individuelt fra person til person.

Det er gjerne slik at abstinensene gir motsatt effekt av det rusmiddelet har gjort, slik at fristelsen for å gi etter for rusen blir sterkere enn motivasjonen til å bli rusfri.

På Vangseter vet vi at det kan være stor hjelp i andre når man skal gå gjennom en avrusning, slik at man kan få medisinsk vurdering og tett oppfølging fra helsepersonell.

 

Vanlige, opplevde abstinenser

Det vil variere hvordan hver enkelt opplever abstinenser når man kutter ut et eller flere rusmiddel. Reaksjonen avhenger blant annet av type rusmiddel, hvor lenge man har benyttet seg av det og individuelle forskjeller. Det finnes derimot noen likhetstrekk, eller kroppslige reaksjoner, som mange vil oppleve. Urolighet og irritasjon er en vanlig reaksjon, sammen med frysninger og skjelvninger. Mange opplever også søvnproblemer, ikke minst fordi man er i en kognitiv så vel som fysisk forandring. Blant mer alvorlige abstinenser er blant annet kramper, smerter, angst, kvalme og oppkast. Da er det viktig å ha tilgang til helsepersonell, slik at symptomene kan vurderes.

Kunnskap er trygghet

Når man skal gå gjennom en avrusning er det aller først rusmiddelet som skal kuttes – enten med en nedtrapping eller full stans. For den som står alene i prosessen med avrusning kan abstinenser være krevende å takle, ikke minst når det i en assistert prosess kan være enkelt å lindre ubehaget. Helsepersonell ved Vangseter har stor kunnskap om abstinenser, enkelte har opplevd det selv, og vet hvordan det kjennes på kroppen. I sammenheng med vår helhetlige tilnærming til rusbehandling sørger vi for at du får god oppfølging, føler deg trygg og blir godt ivaretatt. Velkommen til Vangseter!