På Vangseter har vi etablert en bred kompetanse som ivaretar både rusavhengige og pårørende til å få kontroll over livene sine på nytt. Vi er en privat klinikk som tilbyr en tverrfaglig orien- tert rusbehandling med høy gjennomføringsdyktighet. Nær 30-års erfaring med behandling av avhengighet har lært oss hva som skal til for en vellykket rehabilitering.