Det vanskelige temaet – alkoholavhengighet

18 November 2021

Ferden ut av alkoholavhengigheten kan være tøff å være alene i, og det er svært mange faktorer og forutsetninger som er med på å påvirke hver enkelt sin vei ut av alkoholisme. Behandling er heldigvis mulig, for absolutt alle, og det finnes tre store steg når man skal behandle alkoholisme.

Avrusning

Når du slutter å drikke alkohol etter lang tid med stort forbruk, er det ikke uvanlig å oppleve abstinenser. Abstinenser oppleves ofte tøffest de første 24 til 48 timene etter at siste alkoholenheten har forlatt kroppen. Rundt 3-7 dager etter at du drakk alkohol sist vil du begynne å oppleve at kroppen tilpasser seg bedre, og at abstinensene gir seg. Desto mer alkohol kroppen din er vant til å innta, dess vanskeligere oppleves som regel abstinensene.

Rehabilitering

Rehabilitering omfatter en rekke forskjellige terapi- og behandlingsmetoder som skal hjelpe deg med å ikke drikke, samt å lære hvordan du kan unngå triggere for å ville drikke. Rehabilitering inkluderer også kjennskap til mestringsteknikker, altså konkrete råd og tips som kan benyttes i hverdagen for å lykkes med å ikke gjenoppta drikkingen.

Opprettholdelse

For de aller fleste, handler veien ut av alkoholavhengighet om å unngå å ta opp igjen drikkingen etter å ha gjennomgått avrusning og rehabilitering. Det å gjenoppta og gjenvinne hverdagen slik den var, eller iallfall lignende slik den var før, er for mange en gradvis prosess som krever tid og tålmodighet.

Hjelp til selvhjelp

Helse og medisinske historie, personlig nettverk og ikke minst personlig motivasjon til å slutte kan være utfordringer når man skal slutte å drikke. På Vangseter får du profesjonell hjelp til å lykkes med å slutte å drikke, gjennom kognitiv terapi og aktiv brukermedvirkning. Vi mener at alle kan lykkes i å komme ut av alkoholavhengighet; la oss hjelpe deg i gang.