Bekymret for noen med alkoholisme – behandling finnes

31 May 2021

Ønsker du, eller noen du kjenner, hjelp til å slutte å drikke? Vi har jobbet med blant annet alkoholisme i mer enn 30 år, og tar årlig imot omlag 200 mennesker som ønsker seg ut av avhengigheten.

Ingen skam å be om hjelp

Det kan være vanskelig å oppleve at man stadig mister kontrollen i hverdagen, og at avhengigheten blir synlig. Overforbruk av alkohol eller medikamenter over tid kan for enkelte også forverre, eller føre til, psykiske lidelser, mens alkoholismebehandling for mange er svært skambelagt. På Vangseter er vi opptatt av hele mennesket, og våre behandlingsmetoder omfatter alltid aktiv involvering av den som skal ut av avhengigheten. Mange opplever det å komme til et sted der man ikke behøver å skjule, gjemme eller lyve om seg selv og eget liv som befriende. Det er tids krevende å stadig opprettholde fasaden, som rett og slett en energityv.

Betydningen av kognitiv terapi

Kognitiv terapi handler om å gjenvinne iboende styrke i mennesket, blant annet ved å lære om hva som påvirker psykisk og fysisk helse. Kosthold, søvn og trening er med på å påvirke fysisk og psykisk helse, og avgjørende for hvordan vi mennesker mestrer hverdagen. Som del av behandlingen lærer brukeren ulike mestringsstrategier for hverdagen, som er med på å styrke selvfølelsen og integritet.