Bekymret for noen med alkoholisme – behandling finnes

31 May 2021

Ønsker du, eller noen du kjenner, hjelp til å slutte å drikke? Vi har jobbet med blant annet alkoholisme i mer enn 30 år, og tar årlig imot omlag 200 mennesker som ønsker seg ut av avhengigheten.

Ingen skam å be om hjelp

Det kan være vanskelig å oppleve at man stadig mister kontrollen i hverdagen, og at avhengigheten blir synlig. Overforbruk av alkohol eller medikamenter over tid kan for enkelte også forverre, eller føre til, psykiske lidelser, mens alkoholismebehandling for mange er svært skambelagt. På Vangseter er vi opptatt av hele mennesket, og våre behandlingsmetoder omfatter alltid aktiv involvering av den som skal ut av avhengigheten. Mange opplever det å komme til et sted der man ikke behøver å skjule, gjemme eller lyve om seg selv og eget liv som befriende. Det er tids krevende å stadig opprettholde fasaden, som rett og slett en energityv.

Skånsom tilbakevending

Etter forsvarlig avrusning består vårt behandlingsprogram av 6 uker med kognitiv terapi, i rolige, naturskjønne omgivelser. Samtidig som vi er opptatt av at våre brukere skal få tilbake kontrollen over eget liv, ser vi også verdien av å jobbe tett med familie og annet nettverk for å sørge for en skånsom tilbakevending til hverdagen. Ikke bare den som misbruker blir påvirket av alkoholisme, behandling skal nå hele familien. Familie og nettverk er en viktig del av prosessen for å sikre at våre brukere skal lykkes i å komme ut av avhengigheten. Hjelp og støtte underveis er avgjørende for å bli frisk.

Betydningen av kognitiv terapi

Kognitiv terapi handler om å gjenvinne iboende styrke i mennesket, blant annet ved å lære om hva som påvirker psykisk og fysisk helse. Kosthold, søvn og trening er med på å påvirke fysisk og psykisk helse, og avgjørende for hvordan vi mennesker mestrer hverdagen. Som del av behandlingen lærer brukeren ulike mestringsstrategier for hverdagen, som er med på å styrke selvfølelsen og integritet. Det kan handle om de små tingene så vel som de store, det viktige er at alle som forlater klinikken har med seg en mental koffert med verktøy som bidrar til mestring.

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Avhengighet er et skambelagt tema i vårt samfunn. Ofte er det snakk om lang tids overbruk av alkohol eller medikamenter, hvor den som har en avhengighet jobber hardt for å skjule misbruket. Mye alkohol over lang tid påvirker kroppen både fysisk og psykisk, noe som gjør at det blir vanskelig å opprettholde fasaden i lengden. Det er viktig at de som trenger behandling innser og godtar at de har en avhengighet, dersom det skal mottas behandling. Vår erfaring er at det å oppsøke lege, der man kan motta legens råd og veiledning, ofte er en avgjørende faktor for å starte et behandlingsløp. Dette kan gi tryggheten og tilliten som trengs for å starte behandling hos oss. Motivasjon er avgjørende for en vellykket behandling av avhengighet og det å bli presset inn i et behandlingsløp uten at en selv er klar resulterer sjelden i gode resultater på sikt. Vi tilbyr også kurs med fokus på hvordan du kan starte samtalen med en som har behov for avhengighetsbehandling.
Alkohol er for mange forbundet med psykiske lidelser, slik som angst og depresjon. Vi på Vangseter har lang erfaring og har god kjennskap til hva alkoholisme innebærer og hvilke utfordringer som kan oppstå når man skal slutte å drikke. Hos oss har vi en helhetlig tilnærming til mennesket, og jobber ut fra et aktivt brukerperspektiv og mulighet for kombinert medikamentell behandling. Dette betyr at vi jobber for at du skal være uten symptomer ved avsluttet behandling, men også at du i samarbeid med oss har vært med på å kartlegge hva som har ført til avhengigheten. Dette gjelder både alkohol- og medikamentavhengighet. Flere av de du vil møte på Vangseter har selv vært i en livssituasjon der de har slitt med blant annet alkoholisme – behandling har vært nøkkelen til å få tilbake hverdagen.
En fast del av vårt behandlingsprogram er pårørendeprogrammet. Medavhengighet er et faglig begrep som handler om hvordan pårørende av den med avhengighet ofte strekker seg så langt i omsorgen og bekymringene at det blir selvdestruktivt. Slett ikke alle pårørende vil utvikle medavhengighet, men de fleste vil på ett tidspunkt kjenne på sterke bekymringer, angst og uro. Selv etter at en som lider av avhengighet kommer ut av denne, kan pårørende forbli medavhengig. Vi som jobber ved Vangseter lærer pårørende hva medavhengighet er, hvordan man kjenner igjen symptomer på dette og ikke minst hvordan slippe tak i og komme seg ut av det. Pårørendeprogrammet er inkludert i behandlingen uten ekstra kostnad.
Vi ønsker veldig gjerne å høre fra deg, enten du er pårørende eller selv sliter med avhengighet. Vangseter er et privat behandlingssenter for alkohol- og medikamentavhengighet, noe som også innebærer at det er kort eller ingen ventetid for plass hos oss. Vi opplever også at stadig flere bedrifter har avtaler for sine ansatte som gir et mulighetsrom for rask behandling. Ring oss gjerne på telefon 62 55 05 60 eller send en e-post til post@vangseter_new.no.