Myter om en alkoholiker – behandling som gir håp.

31 May 2021

Hva er egentlig en alkoholiker? Behandling- og trengepleiende? En som sitter i mørket, i rotet, med billigpils i sosialboligen sin? Kanskje. Men som regel stemmer samfunnets bilde på en alkoholiker dårlig med majoriteten som har en alkoholavhengighet.

Det er alenemammaen som teller timene til hun kan sprette en ny boks, det er studenten som ar alt på stell så lenge han har jevn tilgang til en belønning, det er den hardtarbeidende advokaten som bruker vinflasken til å avkoble om kvelden. Felles er at de alle drikker ofte, enten i perioder eller sammenhengende, og at alkohol tar en vesentlig plass i hverdagen. Det er like mange historier som det er avhengige, og det finnes ikke noe rett svar på hvem den typiske alkoholikeren er. Annet enn at det kan være naboen din, pappaen på FAU-møtet eller han du møtte på butikken i går.

Bevisstgjøring på egen styrke

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet på verdensbasis. Det at alkoholavhengighet rammer alle, på tvers av alder og samfunnslag, gjør at alkoholiker-behandling må være persontilpasset. På Vangseter jobber vi med kognitiv terapi for å bevisstgjøre våre brukere på den styrken de selv innehar, og evnen de har til å ta tilbake kontrollen over eget liv. Her er du ikke lenger den som skiller seg ut eller som må føle på sammen – her er du en av mange likesinnede. Flere av våre behandlere og ansatte har også vært på samme sted som de som benytter seg av behandlingstilbudet til Vangseter, noe som gir en unik innsikt i og forståelse for brukerne sin situasjon.

Helhetlig behandlingstilbud

Det å slutte å drikke kan føles som en stor utfordring for den som har planlagt døgnets timer rundt alkoholen. For å lykkes med avrusning, er det avgjørende at den som er under behandling er motivert. Den som over tid har hatt overdrevet alkoholinntak eller drevet egen medikamentell behandling kan oppleve omstillingen til å slutte som krevende. Behandling hos oss er helhetlig, og inkluderer også tilbud for familie og nettverk. Vi vet at livet ikke leves alene, og at for å fungere når man kommer vil er mestring og åpenhet være viktig. Videre viser erfaring at det å ha et solid nettverk med gode støttespillere ofte gir de beste forutsetningene for å klare seg godt.

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Alkoholavhengighet fører til hyppig inntak av alkohol, enten i perioder eller sammenhengende. Mange opplever at alkoholen er med på å styre hverdagen, og på den måten ofte hindrer dem i å delta i hverdagslige aktiviteter eller å leve som før. Alkohol er også sterkt knyttet til skam, og mange jobber hardt for å skjule sin avhengighet. Behandling på egenhånd kan være utfordrende, og symptomer på alkoholabstinens varierer fra person til person. Milde abstinenser kan være kvalme, nedstemthet, litt angst, uro og søvnproblemer. Moderate abstinenser inkluderer kvalme, brekninger, skjelving, svette, hodepine, økt blodtrykk og lett forhøyet puls. Alvorlige abstinenser er blant annet sterk uro, sterk skjelving, feber, høy puls, forbigående illusjoner/ hallusinasjoner og kvalme og oppkast. Alkohol og avhengighet påvirker også psykisk helse, og kan påvirke eller forverre angst og depresjon.
Mer enn hver tiende nordmann har et alkoholproblem. Det er en utbredt oppfatning at alkoholavhengighet handler om hvor mye man drikker, men det er delvis en myte. Det er hyppigheten i drikkingen som er avgjørende. Dersom en drikker hver, eller nesten hver dag, er det grunn til å tro at det er en alkoholavhengighet uansett om drikkingen skjer sammenhengende eller kun i perioder. Andre varsellamper man skal være bevisst på er dersom man har større toleranse enn de fleste, eller mister kontroll over inntaket. Alkoholen tar sakte men sikkert over styringen i hverdagen, helgene, over kropp og sinn. Behandling av alkoholavhengighet på Vangseter innebærer en helhetlig tilnærming til mennesket, både fysisk og psykisk.
Det er ikke slik at dersom du har vært gjennom behandling én gang så er du garantert å aldri drikke alkohol igjen. Forskning viser at mange som har vært gjennom et behandlingsløp for alkoholavhengighet har en periode der de kan begynne å drikke igjen. Vår erfaring er at det går lenger og lenger tid mellom hver gang man «sprekker». Vi ved Vangseter vil understreke at det aldri er for sent å starte et behandlingsløp. Når man får behandling flere ganger kan motivasjonen være en helt annen den andre eller tredje gangen, og mange lykkes med å bli helt kvitt sin alkoholavhengighet på et senere forsøk. Ofte er også eksterne faktorer, slik som nettverk, familie og livssituasjon, med på å avgjøre om man klarer å holde seg rusfri.
Vi ønsker veldig gjerne å høre fra deg, enten du er pårørende eller selv sliter med avhengighet. Vangseter er et privat behandlingssenter for alkohol- og medikamentavhengighet, noe som også innebærer at det er kort eller ingen ventetid for plass hos oss. Vi opplever også at stadig flere bedrifter har avtaler for sine ansatte som gir et mulighetsrom for rask behandling. Ring oss gjerne på telefon 62 55 05 60 eller send en e-post til post@vangseter_new.no.