Bekymret for om noen du er glad i har en alkoholavhengighet?

31 May 2021

I vårt samfunn, men også ellers i verden, er alkohol det mest brukte rusmiddelet og den største kilden til avhengighet. Vårt forbruk av alkohol blir normalisert i sosiale settinger, og er ofte en selvfølge når man er på arrangementer, fester, middag hos noen eller når fredagen kommer og kollegaer skal møtes. Men hva er så forskjellen på det å drikke som «normalt» og det å drikker for mye?

I henhold til Verdens helseorganisasjon defineres det som en alkoholavhengighet når et menneskets avhengighet går ut over fysisk og psykisk helse. Alkoholavhengighet handler altså ikke nødvendigvis om hvor mye du drikker, men hvor ofte og hvorvidt man klarer å slutte. Det er mange som drikker alkohol, men avhengighetens trang til å drikke vil kunne medføre skadelige konsekvenser.

Omfattende betydning for helse og hverdag

Fysisk og psykisk helse påvirkes gjerne ved større alkoholinntak. I tillegg til det alkoholen gjør med kroppen når du er beruset, kan det gi eller forverre psykiske lidelser slik som angst og depresjon.

Det som kanskje begynte som selvbehandling, for å tørre å ta litt mer plass eller for å ha noe å glede seg til, blir kanskje omgjort til en avhengighet. Alkoholavhengighet kan være med på å styre dagen og å hindre bevegelse og frihet. Du må rekke det ølsalget, du kan ikke kjøre datteren på trening på grunn av promille og du får ikke vært med på den hytteturen fordi du er bakfull. Mye krefter og energi går med på planlegging og på å skjule adferd. Lovnader om å drikke mindre, enten til seg selv eller andre, forblir med lovnaden.

Et tilbud for deg som vil ut av avhengigheten

Hos Vangseter mener vi at mennesket selv har det som kreves for å komme ut av skadelige mønstre med overforbruk av alkohol; avhengighet kan behandles gjennom blant annet kognitiv terapi. Ta kontakt med oss for mer informasjon, om du er bekymret for noen du er glad i eller om du vil diskutere situasjonen din anonymt.

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Det er godt mulig å ta tak i egen drikking, og vise at man kan ha lengre perioder der man ikke inntar alkohol i det hele tatt. Når pårørende oppdager at noen de er glade i drikker, er det vanlig at den som blir oppdaget lover avhold. De er gjerne fast bestemt på at dette er noe de kan slutte med når som helst. Når man har drukket alkohol hver dag over en lengre tid, blir det gjerne flere enheter per dag slik at det til sammen blir store mengder alkohol. Trangen og følelsen at man må drikke kan være sterkere enn ønsket om å slutte. Man ønsker å slutte, men kroppen sier så tydelig ifra om at den trenger alkohol slik at fristelsen til å drikke bare litt blir for stor. Det å utvikle avhengighet til alkohol er sterkt skambelagt, og mange vil forsøke å skjule sitt forbruk også etter at de har blitt oppdaget. Derfor kan det ofte være godt å få hjelp til å slutte å drikke, slik at man kan ha en helhetlig tilnærming til både det å slutte med også for tiden i etterkant.
Det aller første du gjør hos oss er å slutte med inntaket av alkohol. Behandling gis på forsvarlig måte, gjennom en avrusning. Dette skjer alltid i avtale med pasienten. Videre behandlingsprogram er sammensatt av kognitiv terapi. Vi underviser i direkte og medvirkende årsaker til rusavhengighet og psykiske lidelser, samtidig som vi er opptatt av blant annet livsstilsendring og fysisk aktivitet. Vi hjelper deg med å ta livet på alvor. Les gjerne mer på vår nettside om Vangseter.