Bekymret for om noen du er glad i har en alkoholavhengighet?

31 May 2021

I vårt samfunn, men også ellers i verden, er alkohol det mest brukte rusmiddelet og den største kilden til avhengighet. Vårt forbruk av alkohol blir normalisert i sosiale settinger, og er ofte en selvfølge når man er på arrangementer, fester, middag hos noen eller når fredagen kommer og kollegaer skal møtes. Men hva er så forskjellen på det å drikke som «normalt» og det å drikker for mye?

I henhold til Verdens helseorganisasjon defineres det som en alkoholavhengighet når et menneskets avhengighet går ut over fysisk og psykisk helse. Alkoholavhengighet handler altså ikke nødvendigvis om hvor mye du drikker, men hvor ofte og hvorvidt man klarer å slutte. Det er mange som drikker alkohol, men avhengighetens trang til å drikke vil kunne medføre skadelige konsekvenser.

Omfattende betydning for helse og hverdag

Fysisk og psykisk helse påvirkes gjerne ved større alkoholinntak. I tillegg til det alkoholen gjør med kroppen når du er beruset, kan det gi eller forverre psykiske lidelser slik som angst og depresjon.

Det som kanskje begynte som selvbehandling, for å tørre å ta litt mer plass eller for å ha noe å glede seg til, blir kanskje omgjort til en avhengighet. Alkoholavhengighet kan være med på å styre dagen og å hindre bevegelse og frihet. Du må rekke det ølsalget, du kan ikke kjøre datteren på trening på grunn av promille og du får ikke vært med på den hytteturen fordi du er bakfull. Mye krefter og energi går med på planlegging og på å skjule adferd. Lovnader om å drikke mindre, enten til seg selv eller andre, forblir med lovnaden.

Et tilbud for deg som vil ut av avhengigheten

Hos Vangseter mener vi at mennesket selv har det som kreves for å komme ut av skadelige mønstre med overforbruk av alkohol; avhengighet kan behandles gjennom blant annet kognitiv terapi. Ta kontakt med oss for mer informasjon, om du er bekymret for noen du er glad i eller om du vil diskutere situasjonen din anonymt.