For bedrifter

Vangseter tilbyr bedrifter et behandlingsopplegg for ansatte med avhengighetsproblemer. Behandlingen foregår på samme måte som for de øvrige klientene våre (se Behandling), men opprettes og følges opp i samarbeid mellom bedrift/bedriftshelsetjeneste og den ansatte selv. De fleste bedrifter får kostnaden til denne behandlingen dekket av sin helseforsikring. Det største hinderet for at en med et kronisk avhengighetssyndrom skal få behandling, er at få ledere vet hvordan de skal ta opp situasjonen med den ansatte. Vangseter holder kurs i hvordan å gjøre dette. Ta kontakt med daglig leder Sten-Rune Roland på sten.rune.roland@vangseter_new.no