Våre tjenester

Behandling er nøkkelen til å få tilbake hverdagen

Det kan være vanskelig å se for seg et liv uten alkohol, medikamenter eller andre typer rusmidler. Avhengighet er vanskelig, men ikke umulig å komme seg ut av. Det er dette vi er her for. Du skal i samarbeid med oss få blant annet kartlegge hva som har ført til avhengigheten. Som en del av behandlingen lærer du ulike mestringsstrategier for hverdagen som er med på å styrke selvfølelsen og integritet. Det kan handle om de små tingene så vel som de store. Det viktige er at alle som forlater Vangseter har med seg en mental koffert med verktøy som bidrar til mestring.

Kognitiv terapi

Handler om å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Automatiske tankemønstre kan være ødeleggende for deg, og vi skal hjelpe deg med å bli bevisst tankemønstrene, og å finne alternative tenke- og handlemåter. Vi bruker prinsippene fra kognitiv terapi i de dagligdagse situasjonene for å avhjelpe angst, depresjon, sosial tilbaketrekning, konsentrasjonsproblemer, sinneproblemer med videre.

Motiverende intervju (MI)

MI, også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler du får mulighet til «å overtale deg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan du best kan få det til. Terapeuten møter deg med en antakelse om at det er du som vet best hva du trenger, fordi du er eksperter på deg selv.  Det søkes å hente ut dine egne verdier, motivasjon, evner og ressurser for å lykkes med endring.

Individualterapi

Du skal ha en individuell behandlingstime ukentlig med den behandleren som får behandlingsansvar for deg. Du har lov til å be om bytte av behandler dersom du ønsker det. Vi tilstreber at du skal ha samme behandler hele tiden hos oss, men noen ganger må vi bytte pga sykdom, ferieavvikling osv.

Medisinsk behandling og helsetjenester

Ved behov for medisinsk behandling vil du få konsultasjon og oppfølging ved lege.   Helseavdelingen bistår deg med alt av helsetjenester du skulle ha behov for.  Administrering av medikamenter, undersøkelser, prøvetaking mv.  Sykepleierne er medlevere og bor på Vangseter under sine døgnvakter.

Familie/pårørendeprogram

Vi vet at livet ikke leves alene, og at for å fungere når man kommer hjem er mestring og åpenhet viktig. Erfaring viser t det å ha et solid nettverk med gode støttespillere ofte gir de beste forutsetningene for å klare seg godt.  Medavhengighet er et faglig begrep som handler om hvordan pårørende av den med avhengighet ofte strekker seg så langt i omsorgen og bekymringene at det blir selvdestruktivt. Slett ikke alle pårørende vil utvikle medavhengighet, men de fleste vil på ett tidspunkt kjenne på sterke bekymringer, angst og uro. Selv etter at en som lider av avhengighet kommer ut av denne, kan pårørende forbli medavhengig.  

Fysisk aktivitet, livsstil og kosthold

Regelmessig fysisk aktivitet styrker fysisk og psykisk helse. Det bidrar også til økt mestringsfølelse, bedre søvn og skaper samhold i pasientgruppen. Regelmessig inntak av næringsrik mat er viktig for best mulig næring, restitusjon og trening på gode matvaner. Vårt kjøkken lager mat av høy kvalitet og vi oppfordrer deg til å benytte deg av serveringene. Vi har gåtur som en del av ukeplanen vår. I tillegg har vi et treningsrom med treningsutstyr til variert styrke -og utholdenhetstrening.  Hver søndag kommer det en treningsveileder (PT) til senteret som du kan velge å benytte deg av.

Søvn/ro

Søvnvansker er et av landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblemer. ​Søvnproblemer er første tegn ved de fleste psykiske lidelser. God søvn må jobbes med hele døgnet. Vi har egen temauke med søvn.

Mindfulness

Mindfulness er en form for meditasjon, på norsk kaller man det blant annet oppmerksomt nærvær. Teknikken har vist seg å ha nytte både i terapien – mot blant annet angst og tilbakevendende depresjoner. Men også for den som søker selvhjelp og vil være mer til stede i eget liv.

Behandlingsmiljø

Fellesskapet er en del av behandlingen. Alle som kommer til Vangseter, har et ønske om å endre sitt liv. Alle som jobber ved Vangseter har et ektefølt engasjement for jobben, og går helhjertet inn for at du skal lykkes. Vi er til sammen et fellesskap av enkeltpersoner med forskjeller i alder, personlighet, historie, erfaringer osv. Fellestrekket er at vi er sammen av samme grunn. Du vil oppleve at det gir et fellesskap med støtte, forståelse og omsorg. Ved deltakelse i fellesskapet vil du få bekreftet at forandring er mulig. At andre har utfordringer som likner dine og at de har klart å mestre utfordringene og kommet videre. Det vil alltid være noen som har vært hos oss lenger enn deg som vil hjelpe deg i gang og inkludere deg i fellesskapet.