Etterbehandling

For de som har vært på Vangseters klinikk på Randsvangen, tilbyr dagbehandlingen i Oslo samtaleoppfølging som en del av ettervernet. Terapeutene ved Vangseters dagbehandling har lang erfaring med å hjelpe akkurat denne klientgruppen og vet hvilke utfordringer som kan oppstå etter endt klinikkbehandling.

Årelange vaner, mønstre og tankemåter blir ikke borte av seg selv og det er en umulig oppgave å være bevisst alle tankenes gode og dårlige vandringer. Samtaler med en ekspert er avgjørende for å kunne justere handlinger og bevege tankesett i riktig retning. Det handler om å sette ord på vanskeligheter, gjenkjenne faresignaler tidsnok og få innspill til måter å møte utfordringene på.

Nyttige lenker:
www.forebygging.no
www.helsedirektoratet.no