Rusbehandling

Vangseter tilbyr en behandling hvor flere yrkesgrupper samarbeider om å tilpasse et behandlingsopplegg etter den enkelte klients behov. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper, og vi har et meget godt familieprogram som en fast del av klinikkoppholdet. Sykdomslære som gjør at den enkelte får kunnskap om avhengighet og forståelse for mekanismer i handlingsmønstret sitt, er viktig for å gi den enkelte det nødvendige verktøyet for å møte utfordringer i hverdagen på en annen måte enn tidligere. Etter behandling i klinikk følger ulike tiltak som kan innbefatte poliklinisk behandling, terapi og et ettervern som tilpasses den enkeltes behov. Vi setter også alle våre klienter i kontakt med en lokal selvhjelpsgruppe.