Klientgruppe og gjennomføring

Klientene kommer fra hele landet og legger seg inn etter eget initiativ. Klientgruppen vår er i dag: