Program for pårørende – Familieprogrammet

Vangseter har et eget pårørendeprogram som en fast del av behandlingsopplegget. Her får de pårørende og familien innsikt ikke bare i klientens situasjon, men en større forståelse av sin egen situasjon som pårørende. Den pårørende opplever ofte at de: – Lever sitt liv igjennom den andre – Kontrollerer og passer på – Utvikler en sterk sans/følelse om den avhengige har ruset seg – Benekter – Dekker over og holder det hemmelig – Føler skam, skyld, sinne, uro, redsel, m.m. – Sletter ut seg selv og egne ønsker-behov – Har konsentrasjonsproblemerOpplever tvangFøler angst – Våger ikke å slippe taket og tar på seg ansvaret for å den avhengige til å slutte å ruse seg Ved deltagelse i familieprogrammet lærer de pårørende om hva medavhengighet er, hvordan den utvikles og hvordan den pårørende kan komme seg ut av sin medavhengighet. Familieprogrammet inngår som en del av klientens opphold ved klinikken og er kostnadsfritt for familien. Familieprogrammet holdes torsdag og fredag hver uke, og ledes av Sigrid Smidesang. Kontakt oss på familie@vangseter.no, tlf: 62 55 05 60 Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon.