Program for pårørende – Familieprogrammet

Det vil vurderes et familieprogram ved behov tilpasset hver enkelt pasient.

Kontakt oss på familie@vangseter.no, tlf: 62 55 05 60
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon.