Samtale med pasienter som har en avhengighet

Siden de fleste som har en avhengighetslidelse er i benektelse av sin avhengighet, er legens råd og veiledning ofte avgjørende for at pasienten tar i mot hjelp. Med over 30-års erfaring på området har vi lært at et samarbeid i innledende fase mellom oss og fastlege eller behandlende lege, ofte gir den tryggheten pasienten må ha for å kunne åpne opp for en behandling. Vangseter tilbyr også kurs i hvordan å samtale med en som har en avhengighetslidelse.