Kampanje: URO

Avhengighet trenger ikke nødvendigvis å skyldes en tydelig årsak. Selvfølgelig kan det være en mørk og tragisk historie som ligger bak rus- og alkoholavhengighet. Men våre klienter er ingen ensartet gruppe. De er unge og gamle, kvinner og menn og de kommer fra alle samfunnslag.


Som oftest har de en tilværelse som ser flott og fin ut på overflaten. Under overflaten kan det likevel skjule seg en indre uro. Det kan dreie seg om å leve under et sterkt press om å prestere, eller å leve med angst, depresjoner eller andre psykiske lidelser som ikke nødvendigvis er åpenbare for en selv. Alkohol eller andre rusmidler blir en måte å håndtere uroen på. Avhengigheten er således bare et symptom på noe annet.


På Vangseter jobber vi derfor ikke bare med å fjerne symptomene, men vi kartlegger og behandler de bakenforliggende årsakene til avhengigheten. Vi tilbyr kognitiv terapi og behandlingsformer som lar den enkelte selv finne ut hva som skal til for å skape endring i et levesett som ikke lenger er holdbart.

Les mer om behandlingen her eller ring oss på 62550560.