Kampanje: Angst

Angst er en plagsom blindpassasjer å ha i hodet. Ikke så rart at mange prøver å fordrive den med alkohol eller piller. Men strategien for å bli kvitt angsten gir kun en kortvarig seier. Angsten kommer alltid sterkere tilbake. På Vangseter har vi laget en behandlingsmodell som bidrar til å gi innsikt i hva som kan lede til alkohol- og rusavhengighet. Det kan dreie seg om å leve med angst, langvarig prestasjonspress, ensomhet, lav selvfølelse, søvnproblemer, depresjoner eller å ha andre utfordringer som er sammensatte og ikke nødvendigvis tydelige for en selv. De usynlige grunnene for avhengigheten. Når de åpenbarer seg kan de møtes med bedre strategier enn angstfordriveren som brukes i dag.

Les mer om behandlingen her eller ring oss på 62550560.