For leger

Vi har ingen venteliste for plass. Behandlingsprogrammet er individuelt tilpasset den enkelte pasient og kan inkludere avrusning, poliklinisk behandling, klinikkopphold, etterbehandling og ettervern. Les mer om behandlingen her.