For leger

Vangseter har løpende inntak og tar inn pasienter akutt hele døgnet, hele året. Vi har ingen venteliste for plass. Behandlingsprogrammet går over to år, er individuelt tilpasset den enkelte pasient og kan inkludere avrusning, poliklinisk behandling, klinikkopphold, etterbehandling og ettervern. Les mer om behandlingen her.