Behandling

De som ønsker en uforpliktende samtale om sin situasjon kan også benytte seg av dagtilbudet på vår polikliniske avdeling i Oslo. Les mer om dette tilbudet under Dagbehandling Oslo. Kontakt og spørsmål kan også rettes til Linn Gjørvad, telefonnummer: 940 08 232   e-post: linn@vangseter.no eller Lene Ødeby telefonnummer: 414 12 716   e-post: lene@vangseter.no