Vangseter er et privat behandlingssenter som tilbyr en tverrfaglig orientert behandling med høy gjennomføringsdyktighet. Våre klienter er ofte ressurssterke mennesker som opplever stress, utbrenthet, uro, angst eller depresjoner som har ført til et medikament- eller alkoholforbruk som de har problemer med å begrense på egenhånd. For mange skapes en dobbel påkjenning av å bære et yrke eller en rolle med stort ansvar, og samtidig oppleve angst eller problemer som strider med rollen som ansvarlig, og som må skjules for omverdenen. 

Med over 30 års erfaring, fokus på moderne kognitiv vitenskap og ansatte med høy kompetanse, er vi i dag Norges ledende på behandling av de underliggende årsakene som alkoholisme, rusmisbruk og andre lidelser kun er symptomer på.