Vangseter er en privat klinikk uten ventetid på behandling. På vår klinikk kombineres erfaringsbasert kunnskap og evidensbasert fagkunnskap på en god måte. Våre terapeuter er profesjonelt utdannet fagpersonell med høy ekspertise på avhengighet. I tillegg består teamet vårt av frivillige som selv har slitt med avhengighet, og som er til uvurderlig støtte for den som nå trenger hjelp. Bruken av fagutdannede terapeuter skiller oss fra andre private behandlingssentre.

Våre klienter er ikke en ensartet gruppe. De er unge og gamle, kvinner og menn og de kommer fra alle samfunnslag. Men felles er gjerne en tilværelse som kan se flott og fin ut på overflaten, men som dekker over en indre uro. Det kan dreie seg om å leve under et sterkt press om å prestere, eller å leve med angst, depresjoner, posttraumatisk stress eller andre psykiske lidelser. Våre klienter har ofte høy funksjon, men bruker likevel alkohol eller andre rusmidler, for å kompensere for det de opplever som vanskelig i livet sitt.

På Vangseter jobber vi ikke bare med å fjerne symptomene, men vi kartlegger og behandler de bakenforliggende årsakene til avhengigheten.