Vangseter er en privat klinikk som tilbyr en tverrfaglig orientert rusbehandling med høy gjennomføringsdyktighet. Nær 30-års erfaring med behandling av avhengighet har lært oss hva som skal til for en vellykket rehabilitering.