Vangseter er en privat klinikk uten ventetid på behandling. Våre terapeuter er profesjonelt utdannet fagpersonell med høy ekspertise på avhengighet. I tillegg får vi hjelp av frivillige som selv har slitt med avhengighet og som er til uvurderlig støtte for den som nå trenger hjelp. Andre private behandlingssentre bruker kun tidligere rus- eller alkoholavhengige som terapeuter, noe som kan føre til en for ensidig og dogmatisk behandlingsform.

Våre klienter er ikke en ensartet gruppe. De er unge og gamle, kvinner og menn og de kommer fra alle samfunnslag. Men felles er gjerne en tilværelse som kan se flott og fin ut på overflaten, men som dekker over en indre uro. Det kan dreie seg om å leve under et sterkt press om å prestere, eller å leve med angst, depresjoner, posttraumatisk stress eller andre psykiske lidelser.

På Vangseter jobber vi ikke bare med å fjerne symptomene, men behandler de egentlige årsakene til avhengighet.