Vangseter er en privat klinikk som tilbyr en tverrfaglig orientert rusbehandling med høy gjennomføringsdyktighet. 30-års erfaring med behandling av avhengighet har lært oss hva som skal til for en vellykket rehabilitering.

For direkte kontakt, ring Henning (konsulent) på tlf.: 940 13 175, sykepleier på tlf: 940 07 471, Liz (terapi) på tlf: 940 08 232 eller Andreas (klinikkleder) på tlf: 474 76 489