Hjelp til et bedre liv

Ta livet tilbake – vi kan hjelpe deg! Ring oss hele døgnet på telefon 62 55 05 60.

Det er ødeleggende når en i familien misbruker eller er avhengig av alkohol og piller. Ikke la alkohol og piller ødelegge. Du og din familie trenger en ny start fra avhengighet og misbruk. Vangseter er klar til å hjelpe deg å ta livet tilbake.

Vangseter behandler avhengighet av alkohol og piller med utgangspunkt i Minnesotamodellen. Denne modellen involverer familie og pårørende i behandlingen. Vårt ettervern hjelper familier og bli hele igjen etter behandling på vangseter. Tusener av våre klienter og deres familier har fått livet tilbake siden vi startet opp i 1986.

Ved Vangseter stiller vi den beste kompetansen til rådighet for de som trenger det mest. Det handler om å være der for mennesker i akutte faser, og deretter hjelpe dem til å hjelpe seg selv og hverandre.

Misbruk av piller og alkohol rammer blindt, uten hensyn til kjønn, yrke, status eller bosted. Et misbruk lever sitt eget liv og har kraft til å suge selv den sterkeste med seg ned i fortvilelse. Den typiske misbruker finnes ikke. Det gjør heller ikke den typiske familie eller venn som rammes av misbruket. Likevel har alle noe til felles; muligheten til å legge avhengigheten bak seg og ta livet tilbake. Frigjøre seg fra beleiringen rusen har lagt på hverdagen og reise seg igjen.

PRESSEMELDING: Vangseter hjelper klient nr. 8000 å ta livet tilbake.

De siste ukene har påny satt fokus på alkohol som en folkesykdom som rammer kvinner og menn i alle samfunnslag. Norges eldste klinikk for behandling av alkoholavhengighet har nå fått klient nr. 8000 til behandling på Vangseter.

– Siden vi startet opp Vangseter klinikk i 1986 har vi vært et avgjørende tilbud til mennesker som sliter når det offentlige ikke kan hjelpe, sier Daglig leder i Vangseter Jens Christian Petersen.
– Når vi denne uken har fått klient nr. 8000 til behandling hos oss har dette store positive ringvirkninger. Om vi legger til 3-4 familiemedlemmer til hver av våre klienter skjønner vi at det er mange som får hjelp til å ta livet tilbake på vår klinikk. Vi er stolte over å kanskje landets beste tilbud til alle dem som er rammet av denne folkesykdommen, fortsetter Petersen.

Alkoholisme og alkoholavhengighet rammer ikke bare den enkelte. Skam og skyld følger både den som lider under dette og familien rundt. Kronprinsesse Mette-Marits åpenhet om egen oppvekst med en alkoholisert far har den siste tiden vært ett viktig bidrag til at mange nå søker hjelp mot denne folkesykdommen. Det offentlige helsetilbudet står ofte maktesløs og uten virkemidler mot alkoholisme og alkoholavhengighet, noe som har ført til at alt for mange bærer på skammen og skylden alene når mor eller far drikker.
Selv om alkoholavhengige fra 2004 har fått pasientrettigheter på lik linje med andre pasientgrupper, har vi i dag ikke ett godt alternativ til behandling i det offentlige. Dette har store negative ringvirkninger for den som selv er rammet, familiene rundt, arbeidsplasser og for samfunnet som helhet.

– Vårt mål er å hjelpe mennesker å ta livet tilbake. Nær 30 års erfaring viser oss at dette lykkes vi med i stor grad. Vår lange erfaring sammen med ett profesjonelt behandlingsapparat er også nøkkelen til at vi kan hjelpe mennesker ut av uføret som alkoholen har skapt hos dem, fortsetter Petersen.

Klient nr. 8000 på Vangseter blir dessverre ikke den siste. Problemet er like fullt en daglig utfordring og tragedie for tusenvis av mennesker i Norge. Vangseter er ett fullgodt behandlingstilbud til bekjempelse av alkoholavhengighet som tar både klienten og familiene på alvor. På Vangseter ser vi hver dag at mennesker tar livet tilbake.

Alkohol er farligere enn narkotika.
Les mer – NRK
Fengselsbetjent ble nykter etter bilkrasj. Les mer på NRK Livsstil
Alkoholikere kan bli fanget opp allerede i 1. klasse. Les mer – NRK

Klikk på bildene for å laste ned våre brosjyrer i PDF format:

Klientbrosjyre | Pårørende brosjyre | Info flyer.

FOR PÅRØRENDE

Det kan være vanskelig for en pårørende å snakke til rette eller overtale en som lider av avhengighet til å gå til behandling. Den som lider under avhengigheten vil ofte være fornektende eller prøve å bagatellisere problemet. Ofte vil en avhengig av alkohol, selv om han eller henne ser at situasjonen er ute av kontroll, være i benektelse ovenfor de nærmeste. Flere forhold kan spille inn:

  • Kommunikasjonen mellom den avhengige og hans nærmeste har gått i lås fordi problemet har vart over tid.

  • Den som er avhengig er redd for hva som vil skje videre når en behandling trer i kraft.

  • Den avhengige har overdreven tro på at han eller henne kan gjenvinne kontrollen.

  • Den avhengige, som over tid har løyet og bedratt seg selv og omgivelsene, fortsetter mot all fornuft på dette sporet.

Hver situasjon vil være forskjellig, selv om vi på Vangseter har erfaring med at det også er mange fellesnevnere i forholdet pårørende og avhengige. Våre rådgivere er klar til å høre om din utfordring og gi deg råd som du kanskje kan bruke for å en som trenger det til behandling.

Ring oss hele døgnet på tlf. 62 55 05 60, så vil vi prøve å hjelpe deg videre i prosessen.

FOR AVHENGIGE

Trenger du hjelp med din avhengighet? Føler du at du har mistet kontrollen? Går din avhengighet ikke bare utover deg selv, men også din familie og jobb?

Da skal du ringe oss på tlf. 62 55 05 60 og vi er klare til å hjelpe deg og svare på dine spørsmål. Har du kommet dit at du innser at du trenger hjelp så må du holde på den tanken og kontakte oss. Hjelp finnes og det er en vei ut av uføret. Det er ikke ett nederlag eller en skam å søke hjelp. Du er rammet av noe av det verste som vi mennesker kan utsettes for. Du klarer ikke dette alene. Vi er her for å hjelpe deg.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til behandling hos oss. Diskresjon på dine vegne er en selvfølge. Du har nå tatt det første skrittet. Det neste skrittet er kontakte oss og gå inn i en behandling som virker. Ta livet tilbake og legg avhengigheten bak deg. Ring oss på Vangseter, tlf. 62 55 05 60, i dag.

FOR KOLLEGAER

Har en alkohol- eller pille avhengig på din arbeidsplass ett problem, kan det være at du har problemer også. En slik situasjon påvirker arbeidsfellesskap og kanskje også sikkerhet på din arbeidsplass. Den truer din bedrifts kultur og evne til å levere det som din arbeidsplass har som oppgave.

Derfor er det din fulle rett som kollega å løfte fram problemet når du ser det hos en av dine medarbeidere. Det er likevel forståelig at det kan være vanskelig å gjøre noe i en slik situasjon. Det kjennes ubehagelig å gripe inn i noe som kanskje noen ganger (feilaktig) blir oppfattet som en privatsak. Det kan være vanskelig å vite hva slags reaksjoner som følger av å ta opp ett slikt problem. Noen gode grunner til at du likevel skal gjøre det gjelder:

  • Som nevnt, det handler om din arbeidsplass.

  • Som kollegaer og medmennesker har vi ett ansvar for hverandre.

  • Kanskje er det nettopp det at du som kollega tar dette opp som skaper erkjennelse nok hos den avhengige til at han går til behandling for å bli frisk fra sin avhengighet.

Den riktige starten vil nok generelt være å først konfrontere den avhengige direkte. Kanskje du kan rådføre deg med kollegaer som har sett det samme? Så må din konfrontasjon være tydelig på at du ønsker å hjelpe din kollega. Er du i en situasjon hvor du føler at du må gjøre noe i forhold til en kollega, så er vi klar til å hjelpe deg og gi deg noen råd på veien. Ring oss på tlf. 62 55 05 60 så får du snakket med en av våre rådgivere om dette.

 

FOR ARBEIDSGIVER

Å ha en ansatt som er alkohol- eller pilleavhengig i din bedrift utgjør en utfordring. Det kan handle om sykefravær, dårligere prestasjoner og lønnsomhet, det går utover arbeidsfellesskapet og det kan være en stor risiko for din bedrift eller organisasjon at en av dine ansatte er i ett ødeleggende avhengighetsforhold.

Det er mulig for arbeidsgivere å ta tak i problemet på en konstruktiv måte. Avhengighet av alkohol og piller kan behandles. Det er mulig å bli helt frisk av avhengighet. Du som arbeidsgiver trenger ikke å miste opparbeidet kompetanse faglig og sosialt i din bedrift.

Som arbeidsgiver kan du stille krav til din ansatt om at han eller henne skal gå til behandling. Kanskje kan du støtte din ansatt økonomisk slik at han eller henne har råd til å gjennomføre behandlingen. Mange bedrifter får dekket behandlingen gjennom bedriftens helseforsikring.

Ta kontakt med oss på Vangseter om du står opp dette problemet. Vi har opparbeidet mye erfaring på området over år og kan hjelpe deg til å finne en riktig løsning på problemet når en ansatt havner i ødeleggende avhengighet. Ring oss i dag på tlf. 62 55 05 60.

 

 

Behandling og ettervern

Hvem lar seg behandle på Vangseter?

Våre klienter kommer fra alle samfunnslag. De kommer til oss fra hele landet. Alkoholisme og avhengighet av alkohol og piller rammer blindt. Det oppleves ofte som ett nederlag eller kjennes skamfullt å ha blitt avhengig. Det er ingen skam å komme i vanskeligheter fordi man ikke kan kontrollere eget alkoholkonsum eller pillebruk. Mange av våre klienter har gjort alt de kan for å komme seg ut av problemene som gjerne blir verre og verre. De er ofte oppegående, arbeidsomme og flinke mennesker. Selv om vi ofte vil fornekte eller skjule i det lengste våre problemer, så viser all erfaring at profesjonell behandling hjelper og gir den avhengige livet tilbake. Trenger du hjelp til å bli frisk fra avhengighet har vi en behandling som hjelper og som virker. Du kan vende det du opplever som nederlag til seier for deg og din familie.

Hvem er våre klienter?

Våre klienter er både menn og kvinner. Det fordeler seg omtrent likt. De fleste har ett alkoholproblem, endel sliter med å kontrollere pilleforbruket, noen har en kombinasjon av disse problemene. Aldersmessige er våre klienter fra midt i tyveårene til syttiårene, de fleste mellom førti og seksti år. Det som er erfaringen på Vangseter etter mange år som behandlende klinikk mot avhengighet, er at våre klienter fort finner stor støtte og hjelp i hverandre. Mange vennskap er dannet for livet mellom mennesker som ellers aldri ville møtt hverandre. Ikke bare er vennskap en positiv verdi i seg selv; våre klienter fortsetter å støtte og hjelpe hverandre til ett liv uten avhengighet etter behandlingen. Tilbakemeldingen fra våre klienter er nær entydig at Vangseter er godt sted å være når man trenger hjelp til å ta livet tilbake; for gamle og unge, kvinner og menn.

Er det ventetid får å få behandling?

Det er ikke ventetid for å få behandling på Vangseter. Når du trenger hjelp med din avhengighet er vi parat til å hjelpe deg døgnet rundt. Du kan ringe oss når som helst, så tar vi en samtale om dette. Det er heller ikke nødvendig med henvisning fra lege. Vi er en privat klinikk og har vår eget profesjonelle medisinske apparat klar til å ta i mot deg når du kommer. Trenger du avrusning så har vi gode profesjonell rammer for dette også. Ta kontakt med oss i dag enten du selv trenger behandling eller er en pårørende, kollega eller arbeidsgiver. Vår behandling virker; tusener av alkohol- og pille avhengige har fått livet tilbake etter at vi startet opp i 1986.

Hvem er behandlerne på Vangseter?

I vår stab har vi ett bredt spekter av fagpersonell som jobber for våre klienter skal bli friske av sin avhengighet. Tilknyttet oss har vi psykiatrikere, psykiatriske sykepleiere, psykologer, rusterapeuter, gestaltterapeuter og familieterapeuter. Vi har også en utmerket stab som ordner praktiske ting i det daglige på Vangseter og ett utmerket kjøkken som høyner kvaliteten på hverdagen. Du kommer til Vangseter fordi du trenger hjelp med ditt problem, men du skal få profesjonell behandling og trivsel mens du er her.